Team name: New Vision

Ирина КарабойчеваNew Picture (15)

На 22 години, населено място: град София,кв. Студентски град.
В момента изучавам „Бизнес администрация“ в Университет за национално и световно стопанство,гр.София- 4 семестър.Основно изучаване на предмети като:
Лични умения и компетенции:
Организиране на времето,разрешаване на проблеми,компетентност,комуникативност,бързо усвояване на нови дейности.
Социални умения и компетенции:
Ефектна работа в екип,комунактивност,отговорност,толерантност,умения за справяне с конфликти.
Организационни умения и компетенции: опит за разработване и изпълнение на проекти,умение за разпределяне на работите и задачите в екип,организираност,умение за компромис,сигурност и увереност,разрешаване на проблеми,гъвкавост и инициативност,координация на дейности.
Други умения и компетенции:
Способност за работа под напрежение,спазване на крайни срокове.

Контакт за връзка: irina.karaboicheva@abv.bg

 

New Picture (16)

Кристина Палавеева

Отлична работа в екип и добри комуникативни умения. Опит в справянето с извънредни ситуации. Умение за организиране на работата по изпълнение на задълженията и координация на дейността. Добри презентационни умения.. Опит и в продажбите.

kristina0809@abv


Project name:  New Vision

Moving-picture-green-flshing-right-arrow-animated-gifRead the full text…

Abstract idea: [abstract]

New Picture (18)

Най-добър приятел в мрака


Future Shocked is designed and administrated by Angel Marchev, Jr., 2013, Visitors: